Hazel Menu

Smoked Chicken Wings

Choose your size:
5 piece $7.50   10 piece $14   20 piece $25
Choose your sauce:
ginger teriyaki Buffalo sweet BBQ